Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti Poslovanja

Ovi uvjeti i odredbe, sa svim potencijalnim izmjenama, odnose se na sve naše usluge koje su izravno ili neizravno (putem distributera) na raspolaganju na internetu, putem e-pošte ili telefona. Pristupom, pregledavanjem i korištenjem naše web stranice ili putem bilo koje platforme i/ili dovršavanjem rezervacije priznajete i slažete se da ste pročitali, razumjeli te se složili s uvjetima i odredbama navedenim niže.

Rezervacijom putem Aida Toursa uspostavlja se Ugovor o najmu između iznajmljivača i klijenta. Pritom Aida Tours preuzima ulogu posrednika koji u ime iznajmljivača odgovara na sva pitanja klijenta. Ugovorna obveza Aida Toursa proizlazi iz običnog iznajmljivanja smještaja za odmor. Vlasnik smještaja odgovara za rezervirani smještaj.

Klijent je dužan:

imati valjane putne dokumente, vize i drugo;
pridržavati se carinskih i deviznih regulacija države u kojoj se nalazi turističko odredište;
poštovati kućni red koji vrijedi za iznajmljeni smještaj i u dobroj namjeri surađivati s iznajmljivačem.
U slučaju neispunjavanja ovih obveza gost snosi odgovornost za moguće posljedice i obvezan je nadoknaditi nastalu štetu. S potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će u slučaju ikakve štete prouzrokovane njegovom krivicom istu nadoknaditi izravno iznajmljivaču u mjestu boravka.

Postotak od cijene predujma koji se plaća ako gost otkaže rezervaciju.

Broj dana do polaska:
Do 30 dana od polaska 30%
29 - 15 dana 50%
14 do dana dolaska 100%

Ukoliko gost ne najavi svoje kašnjenje, rezervacija će se smatrati ništavnom od početka radnog vremena idućeg dana od dana rezervacije.

IZMJENE I STORNA S NAŠE STRANE
Zadržavamo pravo izmjene ponude prije prihvata u slučaju izmjene bitnih okolnosti. U malo vjerojatnom slučaju da moramo izmijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, o tome ćemo vas izvijestiti što prije bude moguće te ćemo pokušati pronaći alternativan smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije.
U slučaju nemogućnosti zamjene rezerviranog smještaja ili neprihvaćanja ponuđene zamjene zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu.

Ako nije moguće ponuditi alternativni smještaj ili isti nije prihvaćen, potpuno vraćamo uplaćeni iznos, čime prestaje naša ikakva obveza i odgovornost.

Aida Tours preuzima sljedeće navedene obveze vezane uz unajmljivanje smještaja. Aida Tours je obvezan na internetu objaviti dostupne informacije vezane uz putovanje i smještaj te ne utjecati na odabir klijenata. Pritom se Aida Tours oslanja na podatke dobivene od iznajmljivača i ne može odgovarati za točnost objavljenih informacija. Aida Tours stoga ne djeluje kao organizator putovanja, nego kao posrednik putovanja. Vlasnik smještaja je odgovoran za dostupnost smještaja.

PRIGOVORI
Postupak u svezi s prigovorom:
Ako postoji neki problem vezan uz vaš smještaj, molimo da nam skrenete pozornost čim to primijetite, a najkasnije u roku 24 sata, kako bismo što prije izvršili popravak. Propust da to učinite poništava sve naknadne reklamacije. Gost je dužan surađivati s predstavnikom Aida Toursa i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

Obvezni ste čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja smještaja. Konačno čišćenje je uključeno u cijenu, osim ako vodite kućnog ljubimca s vama, no od vas se očekuje da održavate uobičajeno stanje čistoće i reda u kući kakvo ste našli. Kao najmoprimac odgovorni ste za sve nastale štete ili gubitak stvari. Iznajmljivač zadržava pravo naplate za svako dodatno čišćenje, osim zadnjeg, kao i na nadoknadu nastale štete.

Aida Tours nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak bilo korisnika ili najmodavca.
Oštećenje iznajmljenog smještaja ili gubitak stvari je predmet nadoknade i dogovora između vlasnika i korisnika smještaja.

U slučaju otkaza apartmana nakon dolaska ili ako korisnik odluči napustiti unaprijed rezervirani smještaj ranije, dužan je platiti za rezervirano razdoblje u cijelosti. Mi ne vraćamo uplate na temelju ranijih odlazaka ili u slučaju naknadne promjene mišljenja vezano uz odabir smještaja zbog njegove lokacije, kakvoće elementa ili namještaja, buke, privatnosti, veličine ili pogleda na ambijent ili bilo koji drugi aspekt temeljen na subjektivnoj procjeni ili mišljenju.

Čistoća - ako niste zadovoljni čistoćom imovine nakon dolaska, morate kontaktirati s vlasnikom i odmah dogovoriti ponovno čišćenje ili ako nije prisutan, javite nam se da organiziramo ponovno čišćenje.

Predaja ključeva, vrijeme dolaska i odlaska
Specifične informacije o smještaju kao, npr., od koga klijent dobiva ključeve, kako se određuje vrijeme dolaska i odlaska, kako doći do smještaja, kao i ostale važne informacije o putovanju, klijent može saznati putem internetskih stranica, telefonski, putem e-maila na upit ili, najkasnije, pri rezerviranju.

KUĆNI LJUBIMCI
Dovođenje kućnih ljubimaca dopušteno je samo u smještaj kod kojeg je tako označeno na našim web stranicama. Za boravak kućnih ljubimaca tražit će se određena novčana naknada te naplata završnog čišćenja.
Broj ljubimaca mora se dogovoriti prije rezervacije.

Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Poreču.

Uvjeti Prodaje

Neovisno da li je rezervaciju izvršio direktan gost ili je ostvarena posredstvom posredničke agencije, po primitku potvrde rezervacije gost/agencija je obvezan u roku od najviše 5 dana uplatiti akontaciju od 30% čime je rezervacija definitivno potvrđena.
Saldo do punog iznosa plaća se  prije dolaska ili početkom korištenja rezervirane usluge.
Saldo do punog iznosa gost može platiti: u gotovini, bankovnom doznakom ili kreditnim karticama.

Aida Tours si zadržava pravo da može od gosta kao garanciju plaćanja zatražiti valjani broj kreditne kartice. U slučaju ne pridržavanja rokova plaćanja, rezervacija može biti poništena.

Otkaz rezervacije
Ukoliko gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:
Otkazivanje rezervacije javljeno do 30 dana prije dolaska: naplaćuje se 30% ukupnog iznosa plaćene akontacije
Otkazivanje rezervacije javljeno najviše 29, a najmanje 14 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% ukupnog iznosa plaćene akontacije
Otkazivanje rezervacije javljeno 3 dana i manje prije dolaska: naplaćuje se 100% ukupnog iznosa plaćene akontacije

Otkazivanje na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% ukupnog iznosa plaćene akontacije.
Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije (ukoliko je to nedjelja ili praznik, to će biti sljedeći radni dan). U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, Aida Tours zadržava ukupan iznos rezervacije.

Promjena rezervacije
Na zahtjev gosta moguće su promjene rezervacije u smislu promjene termina, objekta, tipologije smještaja ili imena osoba.

Izjava O Konverziji

Cijene usluga su objavljene u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putniku koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Ukoliko se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Agencija se obavezuje obavijestiti Putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Putnik zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10 % u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.