Informacije o uslugama

Turistički obrt Aida je turistička agencija (u daljem tekstu: Aida Tours)  specijalizirana za posredovanje u iznajmljivanju apartmana i kuća u privatnom smještaju. Aida Tours sklapa ugovore o posredovanju u pružanju usluga smještaja izravno sa vlasnici- ma nekretnina kako bi osigurala svojim gostima uslugu na najvišoj mogućoj razini. Sve oglašene jedinice su pod ugovorom sa Aida Tours-om i sve imaju licence izdane od nadležnih državnih tjela. Cilj Aida Tours-a je osigurati da gosti imaju u potpunosti opušten i ugodan boravak, u skladu s ponudom na stranicama Aida Tours-a.