Kruno Sudec - Tišina i nada

Kruno Sudec - Tišina i nada

Po zvanju fotograf i diplomirani novinar. Zaposlen kao arhivist u Državnom arhivu u Varaždinu, gdje vodi Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove i digitalizira arhivsko gradivo. Kao urednik fotografije pripremio je brojne kataloge, knjige i likovno koncipirao stručne i dokumentarne izložbe drugih autora.

Koautor je dvaju fotomonografija − Milengrad, zagonetna utvrda (2011.) i Konjšćina, stari grad (2013.). Objavljivao je fotografije u novinama i časopisima.

Važnije samostalne izložbe su mu: Vodena zrcala predstavljena u zagrebačkoj Galeriji Matice hrvatske, Gradskom muzeju u Varaždinu i Centru za kulturu u Čakovcu (2002. i 2003.), Milengrad, zagonetna utvrda, DAVŽ Varaždin (2011.) i Instant burgovi, DAVŽ Varaždin (2019.).

Sudjelovao je na skupnim izložbama u Rovinju, Osijeku, Kukljici, Zadru, Mariboru i Varaždinu.

Proteklih godina uglavnom radi sa instant materijalima (Impossible project, Polaroid, Instax).

Redovni je član CVU Batana u Rovinju.