Tradizione a tavola: viècie riciète da màr

Tradizione a tavola: viècie riciète da màr

Gourmet event \'Tradizione a tavola: viècie riciète da màr\' predstavlja doprinos nastojanjima da se mladi uključe u procese očuvanja nematerijalne kulturne baštine i da se kulinarska znanja, godinama njegovana unutar lokalnih obitelji, podijele sa zajednicama diljem svijeta kroz koncept pripreme rovinjskih recepata: \'Kako je dela nono\', a \'Kako dela unuk\'.

» Preuzmite knjižicu Tradizione a tavola

Kušajte najfinije morske delicije po jedinstvenoj cijeni od 150,00 kuna.